Integritetspolicy

Information om Kävlinge Amatörteaters behandling av personuppgifter

När du använder Kävlinge Amatörteaters webbsida och olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn.
Kävlinge Amatörteater är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Om du besöker eller registrerar dig på vår webbplats eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress.
 • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller i våra sociala medier.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 • När du väljer att göra en bokningsförfrågan av biljetter.
 • När du väljer att kontakta oss via vårt kontaktformulär.
 • Genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).
Varför samlar vi in dina personuppgifter?
 • Kunna ge dig relevant information om våra speldagar samt olika erbjudanden kring pågående och kommande föreställningar.
 • Kunna utvärdera ditt besök för att förbättra vår service.
 • Kunna komma i kontakt med dig vid eventuella inställda föreställningar på grund av sjukdom eller dåligt väder.
 • Kunna föra statistik över var våra besökare kommer från.
Lagring av personuppgifter

Kävlinge Amatörteater vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan.

 • Nyhetsbrev: Om du prenumererar på Kävlinge Amatörteaters nyhetsbrev sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar din prenumeration, men senast tre år efter din senast avslutade prenumeration. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Kontakt: Om du har kontakt med Kävlinge Amatörteater via exempelvis kontaktformuläret eller e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.
Användargenererat innehåll

Kävlinge Amatörteater förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera användargenererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material (till någon av våra social mediakanaler eller till webbsidan) såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Kävlinge Amatörteater.

När du använder funktioner på Kävlinge Amatörteaters webbplats och sociala medier där användargenererat innehåll kan skapas, såsom t.ex. kommentarer, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Kävlinge Amatörteaters webbplats. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

 • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär;
 • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter;
 • Uppmaning till brottslig handling;
 • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi;
 • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång;
 • Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam;
 • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt; eller
 • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Kävlinge Amatörteaters webbplats och sociala medier det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Kävlinge Amatörteater har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Kävlinge Amatörteater rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras.

Cookies

Kävlinge Amatörteater använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, eller ge dig extra funktionalitet.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Kävlinge Amatörteaters webbsida lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.
All kommunikation och samtliga åtgärder som Kävlinge Amatörteater vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Kävlinge Amatörteater via kontaktformuläret på hemsidan.