Nu har det slagits Blå Dunster för sista gången.

 

Nu har Blå Dunster spelats färdigt för denna säsongen vi hoppas att det blir en produktion 2018 också, som det känns i skrivandets stund så är alla laddade för att det skall bli något 2018. 

Ett stort tack till alla som hjälpt oss att genomföra denna produktion.